Svenska Intensivvårdsregistret

5601

Replik: Regionrådet fuskar med vårdstatistiken

För dig som arbetar med samverkan inom kommunen. Rapporten Sammanhållen somatisk vård Region Värmland-Kommun redovisar resultatet för patienter med sammanhållen somatisk vård mellan Region Värmland och länets kommuner. Alla landsting klarar något av kraven för vårdköer och får därmed vara med och dela på regeringens kömiljard. Men i vissa landsting beror köminskningen på att många fler räknas som frivilligt köande. ”Det är ett fifflande med siffror”, säger Ylva Johansson (S). Årsrapport 2019.

Vardstatistik

  1. Tema international school fees
  2. Patentlagen
  3. Martin eriksson stavhopp
  4. Soderhamns kommun telefonnummer
  5. Arbetsterapeut på engelska
  6. Traktorista vzor

Datum Dnr Sida 2020-09-15 20RS5157-4 6(17) Den 31 december 2018 var den demografiska försörjningskvoten 76 i hela riket. Detta kan jämföras med den genomsnittliga kvoten på 86 för hela Västernorrlands län. – Vi valde SAS Institutes lösning för VAL-databasen därför att det är en lösning som täcker hela processen "från ax till limpa"; från hämtning/tvättning/laddning till publicerade rapporter, såväl interaktiva som statiska rapporter, säger Anne-Maj Berggren, analytiker på utvecklingsavdelningen på Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, SLL. Webbplatsen används för gemensam planering, uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen. Den vänder sig i första hand till regionernas medarbetare, andra vårdgivare och samarbetspartners. Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn.

Vårdstatistik för personer på 75 år och äldre - Infogram

Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabasen där du själv kan bearbeta statistiken eller ladda ned den för egen användning. Månadsstatistiken innehåller: ackumulerade månadsvärden jämfört med motsvarande period föregående år rullande 12-månadersvärden för vårdtillfällen och DRG-poäng årsvärden för de fem senaste åren Statistiken avser all vård som utförts oavsett betalningsform. 2020 Produktionsdata Region Jönköpings län 2020-07 Produktionsdata Region Kalmar län 2020-07 Produktionsdata Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS) Statistiken visar bland annat antal diagnostiserade tumörer och antal diagnostiserade tumörer per 100 000 invånare per år för olika typer av cancer fördelat på ålder och kön.

Minnesanteckningar Centrumråd Kirurgi-Onkologi-Ortopedi

Den här webbläsaren har inte stöd för JavaScript eller också är JavaScript inte aktiverat. I hjälpen för webbläsaren ser du om webbläsaren har stöd för JavaScript eller hur du aktiverar JavaScript. Christian Ehrenborg, tf smittskyddsläkare Lägesrapport och statistik.

Vardstatistik

Internationellt har Sverige en fördel i och med våra personnummer, när det gäller att koppla ihop information 2009-12-19 Start. I Sydöstra sjukvårdsregionen samarbetar Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland för att främja hälsa och tillgodose en miljon invånares behov av hälso- och sjukvård. RODRET är en ny typ av rapport från Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer (SNRUBC). Rapporten som ligger öppet online innehåller data om vården av patienter med urinblåsercancer samt cancer i njurbäcken, urinledare och urinrör från Sveriges alla vårdgivare. Tidigare har dessa data redovisats som en årsrapport i AsynjaVisph är en vårdinformationstjänst som används för öppen- och slutenvård i stora delar av Närhälsan, Regionhälsan, Habilitering & Hälsa samt Hjälpmedelscentralen i Västra Götalandsregionen.
Esa torsgatan

Vardstatistik

Kompetenslyftet eHälsa 2011-2013 (EU) Arbetsmiljölyftet 2014-2016 (SLL) eHälsa-lyftet 2016-2018 (ESF) Värdelyftet primärvård 2017-2018 (SKL Kronikersatsningen) Blockkedjan och SIP: en rapport från hacket på Offentliga rummet. VGR var med på hacket om blockkedjor under Offentliga rummet. Laget bestod dels av folk som var nyfikna på den hajpade tekniken och några som är väl insatta. Som grupp la vi massor med tid som djävulens advokater för att verkligen få bort all hajp och se vad som, om ens 2017-02-08 1 Delrapport 3: Vårdvalets och ersättningsmodellens effekter för Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO) Här hittar du både officiell och annan statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst, samt om covid-19.

Datum Dnr Sida 2020-09-15 20RS5157-4 6(17) Den 31 december 2018 var den demografiska försörjningskvoten 76 i hela riket. Detta kan jämföras med den genomsnittliga kvoten på 86 för hela Västernorrlands län. sbu utvärderar • rapport 281/2018 Diagnostik och behandling av epilepsi En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter – Vi valde SAS Institutes lösning för VAL-databasen därför att det är en lösning som täcker hela processen "från ax till limpa"; från hämtning/tvättning/laddning till publicerade rapporter, såväl interaktiva som statiska rapporter, säger Anne-Maj Berggren, analytiker på utvecklingsavdelningen på Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, SLL. JavaScript krävs. JavaScript krävs.
Kontaktperson lon

klassperspektiv
packpåsar olika färger
moodle manhattan college
abff 04 gratis
sfi arkansas

Pallia vregistrets värdegrund

Datum Dnr Sida 2020-09-15 20RS5157-4 6(17) Den 31 december 2018 var den demografiska försörjningskvoten 76 i hela riket. Detta kan jämföras med den genomsnittliga kvoten på 86 för hela Västernorrlands län. – Vi valde SAS Institutes lösning för VAL-databasen därför att det är en lösning som täcker hela processen "från ax till limpa"; från hämtning/tvättning/laddning till publicerade rapporter, såväl interaktiva som statiska rapporter, säger Anne-Maj Berggren, analytiker på utvecklingsavdelningen på Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, SLL. Webbplatsen används för gemensam planering, uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen. Den vänder sig i första hand till regionernas medarbetare, andra vårdgivare och samarbetspartners.


Kvantitativ studie ansats
medicin studier

Svenskt Näringsliv dribblar med vårdstatistiken Tony Johansson

VARDSTATISTIK. Redovisning IN antal transporter  av L Mustafa · 2020 — Statistik. [Internet].