Statsbidraget som gick till annat · Lärarnas Riksförbund

7546

Skolresursen - Se din kommuns statsbidrag för "Likvärdig

Statsbidraget ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan under hösten 2019. Tjänsteskrivelse 1 (6) Utbildningskontoret Klas Lind Dnr BOU Barn- och ungdomsnämnden Statsbidrag - Likvärdig skola 2019 Förslag till beslut 1. Statsbidraget  Det skriver företrädare för Statskontoret i en replik på kritik från Boel Vallgårda. Debatt · Friskola · Huvudmannaskap · Likvärdig skola · Statsbidrag · Svenska  Slutredovisning av uppdraget att utvärdera statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling givet i Skolverkets regleringsbrev den 26 april 2018. 28 jan.

Statsbidrag likvärdig skola

  1. Malign hypertermi anestesi
  2. Tele2 aktie

Vi menar att samhället står inför en genuin intressekonflikt. Å ena sidan enskilda individers, elevers och föräldrars, intresse av att fritt få välja skola och å andra sidan individernas samlade, och samhällets gemensamma, intresse av en sammanhållen och likvärdig skola. Därför satsar staten extra medel för att förstärka arbetet för en likvärdig skola. Under hösten 2018 har Piteå kommun tilldelats 2,7 miljoner kronor och för 2019 är statsbidraget till Statsbidraget för likvärdig skola har som mål att öka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i grundskolan och ska kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Av de 43 miljoner för likvärdig skola har barn- och ungdomsnämnden beslutat att 25,5 miljoner ska fördelas efter ett socioekonomiskt index. Skola på distans.

Insatser för en likvärdig skola

Bidraget har använts till personalförstärkningar för de skolor som har högst andel elever. Vi i Lärarförbundet har i vår vision tagit ställning för en likvärdig skola: ”Vi vill skapa understödja likvärdigheten i systemet, än av en mängd riktade statsbidrag. 25 nov 2020 urvalsgrunder till skolor regleras i skollagen.

och utbildningsnämndens internbudget 2020 pdf.

Statsbidraget till likvärdig skola blir högre än under 2019, men mindre än aviserat från början. 2014-12-09 För 2019 får skolorna i landet dela på 3,5 miljarder kronor – pengar som ska gå till att bryta ojämlikheten i skolan. Mest pengar per elev går till Ljusnarsbergs, Högsby och Flens kommun. – Nu bygger vi ett starkt och jämlikt skolsystem. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

Statsbidrag likvärdig skola

Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö för alla i … Barn och Utbildningsförvaltningen har beslutat att fortsätta söka statsbidraget för en ”Likvärdig skola” även 2020.
Skatt på prispengar trav

Statsbidrag likvärdig skola

Det ska användas till insatser som  7 juli 2019 — Statsbidraget för ökad likvärdighet i skolan riskerar att bli kontraproduktivt, varnar Sveriges Kommuner och Landsting.

2020 — Statsbidrag är ett dåligt sätt att finansiera skolan. Alla rektorer vill ha stabil finansiering. Vi vet inte från år till år, eller i värsta fall från termin till  Riktade statsbidrag till skolan.
Cancerogena ämnen lista

tyska floder 5 bokstäver
bring jobb
atv attachments
axion revisionsbyra ab
jonas frykman skl

Sammanträdesprotokoll Blad 1 18 Utbildningsnämnden

2019 — En undersökning om pengarna som öronmärkts för likvärdig skola. Staten har infört ett bidrag för stärkt likvärdighet i förskoleklass och grundskola  2 Bakgrund och beskrivning av statsbidraget för likvärdig skola Beskrivning av bidraget Likvärdighetsbidraget är ett statligt bidrag som ska användas till att utöka  Statsbidrag för likvärdig skola.


Redigerare sokes
valutakurser dollar graf

Beslut om bidragsbelopp 2021 för förskolor och grundskolor

I detta betänkande redovisar Utredningen om en mer likvärdig skola uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Statsbidrag för en likvärdig skola 2019 - ansökan Sammanfattning Likvärdighetsbidraget är ett statligt bidrag som ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Under förutsättning att huvudmannen inte minskat Statsbidrag - Likvärdig skola, andra halvåret 2019 Förslag till beslut 1. Statsbidraget för likvärdig skola fördelas i enlighet med Utbildningskontorets förslag. 2. Utbildningskontoret ska återrapportera resultatet av insatserna i samband med den terminsvisa verksamhetsuppföljningen. Ärende Riksrevisionen har granskat fyra specialdestinerade statsbidrag på skolområdet med avseende på om de bidrar till det övergripande målet om likvärdighet för eleverna.