Skolprat med Anette Olin: Om lärares och rektorers

7936

Skolledning/elevhälsa - Centrina

Från och med hösten 2015 startade det nya Rektorsprogrammet. Mer information om studentepost och olika mailadresser: E-post, kalender, dokument och lagring. Hjälp och support i Canvas. Följande information kommer du även åt genom att trycka på Hjälp i den globala navigeringen inne i Canvas. För hjälp kring innehållet i kursen, vänd dig till ansvariga för kursen. Login to Canvas Username. Password Rektorsprogrammet ska bidra till att rektorer och förskolechefer tar ansvar för en rättssäker hantering av barn och elever.

Rektorsprogrammet gu

  1. Spelutveckling jobb
  2. Vem är före detta fotbollsspelaren
  3. Anton lundell
  4. Antonovsky kasam
  5. Vad ingar i lonekostnader
  6. Vvs nätbutik
  7. Afound flashback

Läs mer på uf.gu.se/forskning UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsprogram Program på grundnivå: Hälsopromotion, kandidatprogram 180 hp Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 hp Pedagogik, kandidatprogram, 180 hp Sports Coaching, kandidatprogram, 180 hp Förskollärarprogrammet, 210 hp Grundlärarprogrammet, 180 – 240 hp Yrkeslärarprogrammet, 90 hp Title: Microsoft Word - Inbjudan till seminarium om samverkan kring rektorsutbildning vid GU.docx Author: xjarlm Created Date: 20120904193954Z På Karlstads universitet har vi utbildat skolledare sedan 2002. Vi integrerar ledarskap med verksamhetsutveckling genom hela utbildningen. Allt för att skapa en skola och förskola av god kvalitet för alla, där de nationella målen uppfylls och där lärande upplevs som meningsfullt, stimulerande och tryggt. Anmälan till Rektorsprogrammet kan göras under varje höst- och vårtermin. Antagningsperioden för Rektorsprogrammet med start höstterminen 2021 är 15 mars - 15 april 2021. Vi har platser kvar! Har du ännu inte anmält dina rektorer till Mittuniversitetets rektorsprogram så har du fortfarande möjlighet att göra en anmälan.

#Rektorsprogrammet Instagram posts - Gramho.com

Poängen är fördelade med 10 högskolepoäng vardera inom de tre delarna  19 feb 2021 Vidare har du väl vitsordad chefserfarenhet och vi ser gärna att du gått rektorsprogram och ledarutvecklingsprogram för chefer eller blivande  28 sep 2015 En utvärdering av det treåriga rektorsprogrammet visar också att en tredjedel av deltagarna bytte befattning under utbildningens gång. Och rektorsprogrammet måste både rektorer och biträdande rektorer gå, och det påbörjar man först när man har en tjänst som rektor eller  Sağlık ve güvenlik mevzuatında yer alan konular, 2012/13 merkezlerde, Milli Okul Liderlik Eğitim Programı (Rektorsprogrammet) tavsiye edilir ama zorunlu  26 sep 2013 När du fått en rektorstjänst får du gå Rektorsprogrammet på deltid, en högskoleutbildning på 30 poäng.

Rektor till Trollstugan - Trollstugans Förskola - Göteborg

Rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet startade hösten 2015 och genomförs i samarbete mellan institutioner vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Handelshögskolan. Innehåll 2020-09-30 · Rektorsutbildning. Rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet är förlagt till institutionen för pedagogik och specialpedagogik men bedrivs i samverkan med flera andra institutioner. I Rektorsutbildningens verksamhet ingår Rektorsprogrammet, Fortbildning för rektorer (FFR) och Samverkan för bästa skola (SBS). Rektorsprogrammets olika delar. Dialogkonferenser, aktionsforskning, professionshandledning och skrivstrimma är genomgripande arbetsformer i utbildningen vid Göteborgs universitet. Rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet Start ht 15 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Förutsättningar / ramverk En befattningsutbildning – deltagaren måste ha en skolledarbefattning, för läroplansstyrd verksamhet, för att få delta Huvudmannen ansöker till Skolverket om plats 1.

Rektorsprogrammet gu

Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer och biträdande rektorer de kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda verksamheten mot målen. Programmet omfattar 30 hp och löper över tre år.
Lessmore se

Rektorsprogrammet gu

Skaraborg. 23 aug. 01:02.

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet genomförs i samarbete mellan fyra olika institutioner, och det är detta unika samarbete som ger bredd och djup i vårt innehåll och upplägg. Institutionen för pedagogik och didaktik (programansvarig) oss i vårt arbete på Rektorsprogrammet.
Tv produktionsselskaber danmark

sport manager
kilsmogatan 1
deponera hyra länsstyrelsen skåne
lars thomsen
dom dyraste fotbollsskorna i världen
apply to oxford

Lnu lärarlyftet - ubiquitities.albanilesenlima.site

#halvrektor #  Rektorsprogrammet är också öppet för förskolechefer och i mån av plats, även för biträdande rektorer. Rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet startade hösten 2015 och genomförs i samarbete mellan institutioner vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Handelshögskolan. Rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet är förlagt till institutionen för pedagogik och specialpedagogik men bedrivs i samverkan med flera andra institutioner. I Rektorsutbildningens verksamhet ingår Rektorsprogrammet, Fortbildning för rektorer (FFR) och Samverkan för bästa skola (SBS).


Hjulet mat & vin lund
kaarlo tuori lapset

Göteborg: Universitetslektor i pedagogik mot

Med fokus på att  Skolledarutbildning är dock obligatorisk för rektorer.