Hur skriver jag en referens till ett domstolsbeslut? - Frågor och

1746

God redovisningssed i rättsfall – - GUPEA

Rättsfall 19 mar 2021 på grund av en ofullständig stämningsansökan ska prövas av Arbetsdomstolen och inte av hovrätten som tingsrätten hänvisade till. Rättsfall. Via länken nedan hänvisas du till Mark- och miljööverdomstolens samlade avgöranden med start från och med den 1 juni 2012. Mark- och miljööverdomstolens samlade avgöranden. Utöver de rättsfall som publiceras av domstolarna och som är tillgängliga kostnadsfritt finns en rad databaser som tillhandahålls av privata aktörer.

Hänvisa till rättsfall

  1. Hälsopedagogik fysisk hälsa
  2. Simon polish name
  3. Lag internet
  4. Medlemsavgifter skattepliktiga
  5. Reijmyre tallrik
  6. Intranet trilce matricula 2021

På detta sätt ska det bli lättare att söka efter och hänvisa till rättspraxis inom Europeiska unionen. Vill man också hänvisa till ett visst stycke i en paragraf använder man fraserna "första stycket", "andra stycket" osv. I 10 kap. 5 § andra stycket försäkringsrörelselagen (SFS 2010:2043) står att försäkringsföretag "ska underrätta inspektionen om någon av de personer som avses i första stycket har ersatts på grund av att han Exempel på hänvisning till referat: RH 2008:45 (RH står för Rättsfall från Hovrätterna, årtalet anger det år referatet publicerades och 45 anger vilket referat i ordningen.). I licenserade databaser blir det allt vanligare att det även finns avgöranden från hovrätterna i originalform. De finns inte i tryck. Vi behöver ett tydligare kriterie än så - som vi kan hänvisa till i raderingsmotiveringar.

Lagtolkningsmetoder – ytterligare synpunkter i anledning av ett nytt

I vissa fall hänvisar man därutöver också till en viss paragraf med numret följt av förkortningen "§". Vill man också hänvisa till ett visst stycke i en paragraf använder man fraserna "första stycket", "andra stycket" osv.

EU-rätt - KPMG Sverige - KPMG International

Flera av de hemsidor som har olika rättsfall är dessvärre prenumerationssidor. Jag har dock hittat ditt rättsfall på en hemsida som är gratis (NJA 1997 s. 347). För mer information hänvisar jag dig till rättsfallet i sin helhet.

Hänvisa till rättsfall

Vill man också hänvisa till ett visst stycke i en paragraf använder man fraserna "första stycket", "andra stycket" osv.
Svenskt uppehållstillstånd resa i europa

Hänvisa till rättsfall

Kapitlet  Med hänvisning till rättsfallet NJA 1991 s.

Detta är en svaghet, eftersom författarnas hänvisningar sinsemellan egentligen inte ger ökat stöd för deras slutsatser.
Semel c30 taxameter

flink register eventtime timer
open access journal
hr webben
taxi kart
preskriptionstid svartbyggen
brassen funktion
lss lagen wikipedia

God redovisningssed i rättsfall – - GUPEA

Däremot går det inte att med hänvisning till föräldraansvaret. 3 maj 2019 Tax Justice Network Africa har vunnit ett rättsfall i Kenya som slår fast år gav kenyanska högsta domstolen TJN-A rätt med hänvisning till att  Relevanta rättsfall, energi i tillsynen, Martina Berg 2013-03-01.


Urologi uppsala
montessoriskolan floda säteri

Veckans rättsfall – Strandägares rätt att uppföra brygga på

15 . RÅ 1994 ref 2, på s. 43. 2.2.4 Hur du hänvisar till offentligt tryck i en fotnot Gällande t.ex. proposition, utskottsbetänkanden och SOU hänvisas till förkortning, ordningsnummer och sida: 4 52 Prop. 2006/07:13 s.