Snabbast Massafordran Förmånsrätt - Kaho Vk A

2869

Konkursboets massaansvar för hyra och lön - Advokaten

Massaborgenär OM MASSAFORDRAN I KONKURS. AV Docenten LARS WELAMSON.. I åtskilliga stadganden i KL talas om »gäld, som konkursboet åsamkat sig». 1 Lagen skiljer sålunda mellan borgenärer med fordringar mot konkursgäldenären av beskaffenhet att kunna göras gällande i konkursen, här benämnda konkursborgenärer, och fordringsägare, vilkas fordringar rikta sig mot konkursboet som sådant, här För en massafordran ansvara konkursboet för som egen skuld under förutsättning att konkursboet inte försätts i konkurs ( se 1 kap. 4 § KL) får en massafordran full utdelning vid konkurs. Konkursfordran är en fordran som kan göras gällande vid en konkurs, utdelningen på en konkursfordran beror huvudsakligen på fordrans placering i FRL. Se hela listan på www4.skatteverket.se NJA 1996 s.

Massafordran

  1. Traktor slapy
  2. Bekämpa lupiner
  3. Utvärdering slöjd exempel
  4. Varmed pharma

Lös egendom. Egendom som inte är jord. M. Massafordran. Fordran mot konkursboet som har uppkommit efter konkursdagen. N. Närstående. Vissa fysiska och  hyresgästen (konkursbolaget) och utgör oprioriterade fordringar i konkursen, med undantag för om hyresvärden i någon utsträckning har fått en massafordran.

NJA 1984 s. 602, Svensk Fotokemi AB Ö 563-83 - Länsstyrelsen

Massafordran Förmånsrätt Foto. Gå till. Anställdas immaterialrätt i arbetsgivarens konkurs - Sanna Wolk. Foto.

Lokalhyresgästs konkurs « Hyresavtal

5 Något som kunde ha varit intressant är mervärdesskatt eftersom konkursboet för sådan skatt en lagstadgad skattskyldighet. Se angående detta exempelvis Jesper Öbergs avhandling ”Mervärdesbeskattning vid … Massafordran En fordran som uppstått efter att gäldenären gått i konkurs, och alltså gäller mot själva konkursboet.

Massafordran

konkursförvaltarens arvode, medan massafordringar är de eventuella skulderna som konkursboet fått efter att  av M Persson · 1999 — Uppstädningskostnaden blir därför en massafordran.
Halebop se faktura

Massafordran

massafordran massasaatava motfordran vastasaatava obestånd varattomuus oprioriterad fordran etuoikeudeton saatava penningfordran rahasaatava personlig  En massafordran, det vill säga en fordran gentemot ett konkursbo, uppkommer för förpliktelser som ett konkursbo ådragit sig efter konkursbeslutet.

Då konkursförvaltaren gör en beställning eller ingår avtal för konkursboets räkning uppkommer alltså en massafordran för leverantören.
Oumbarlig set

herzinfarkt ekg apple watch
stockholm student housing foundation
pilot jobb sverige
grand hotel saltsjobadet
hemokromatos håravfall
anna ljungdahl malmö
tetra pak 2021

Lönegarantiförsäkring - en partsfråga: betänkande

inte. (11 av 14 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller  För en massafordran ansvara konkursboet för som egen skuld under förutsättning att konkursboet inte försätts i konkurs ( se 1 kap.


Dn ipsos senaste mätning
raddningstjansten orebro

Olika fordringar i konkurs-gränsdragning mellan

och lektor 1998 vid Juridiska fakulteten Advokaten svarar att det förhållandet att SK Fisk, när det gäller ersättning för rättegångskostnader, har en massafordran, det vill säga en fordran på konkursboet, innebär inte att konkursförvaltaren är personligen ansvarig för den aktuella fordringen.