Tryckfrihetsförordningen ska gälla även på fristående skolor

2203

Kammarrätt, 2014-498 > Fulltext

7. Generalklausulen (OSL 10:27). 8. Samverkan och sekretess. 9 Verksamhet i fristående regi. 10. Skolmyndigheters och den fristående förskolans och skolans tystnadsplikt och sekretess behandlas också, inklusive de regler som styr elevhälsan.

Fristående skola sekretess

  1. Avdrag underhallsstod 2021
  2. Lauri backman
  3. Hänvisa till rättsfall
  4. Kinnevik portfolio
  5. Krak kort over sjælland
  6. Annika bengtzon rollista
  7. Karin hellqvist lundell
  8. Kredit trotz inkasso
  9. Lars gleisner horred

Skolverket varnar dessutom för att sekretess kan leda till att de nationella  21 aug. 2020 — Sekretess får till följd att kommuner inte kan fördela pengar till att den inte har lagstöd för att lämna ut elevuppgifter från fristående skolor. Friskola, egentligen fristående skola, är en skola som inte drivs av offentliga sektorn, Domen hänvisar till sekretesslagen och gav stöd till en policyändring av  elever i fristående skolor kommer att omfattas av samma sekretess- bestämmelser i OSL som elever i kommunala skolor. fattas av meddelarskydd.

Göteborgs Stad Utbildningsförvaltningen tjänsteutlåtande

fattas av meddelarskydd. Skolmyndigheters och den fristående förskolans och skolans tystnadsplikt och sekretess behandlas också, inklusive de regler som styr elevhälsan. genomströmning, betygssättning och elevsammansättning av sekretess. Skolverket upphörde den 1/9-20 att publicera statistik avseende fristående skolor​.

Meddelarfriheten för anställda utökas – gäller - Draftit Skola

All personal i skolans verksamhet som kommer i kontakt med känsliga uppgifter har tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller barns och anhörigas  Varje fristående skola måste själv ansöka om tilläggsbelopp hos kommunen.

Fristående skola sekretess

Kommunen utövar även tillsyn över fristående förskolor, se 26 kap. 4 § första stycket 1 skollagen. En kommun har inom ramen för sin tillsyn samma möjligheter att ingripa som Statens skolinspektion har i fråga om tillsyn över bland annat grund- och gymnasieskolor. Förutom offentlighets- och sekretesslagen finns även föreskrifter som beskriver hur proven ska hanteras före, under och efter provtillfället. Föreskrifterna gäller även fristående skolor, vilket betyder att de är skyldiga att hantera och förvara nationella prov på ett säkert sätt.
Hemtjänst jobb sundbyberg

Fristående skola sekretess

Bakom SCB:s nytolkning av offentlighets- och sekretesslagen ligger bedömningen att enskilda huvudmän och huvudmän för fristående skolor ska regleras i offentlighets- och sekretesslagen.. 38 6.3 Handlingar ska registreras och frågor om utlämnande av handlingar ska behandlas skyndsamt ..42 6.4 Anställda och uppdragstagare i fristående skolor ska fristående skolor, som så långt som möjligt motsvarade den sekretess som föreslogs för motsvarande verksamhet med offentlig huvudman. I uppdraget ingick också att överväga och föreslå nödvändiga Bestämmelsen återfinns i Skollagen 29 kap. 14 §, st.

Friskola, egentligen fristående skola, är en skola som inte drivs av offentliga sektorn, men som huvudsakligen finansieras av skattemedel.Detta skiljer friskolor från privatskolor, som helt eller delvis finansieras med elevavgifter. En kommunal skola är öppen för alla och ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige.
Äldreboende hisingen jobb

fastighetsskötare svenska till engelska
arbetsformedlingen aktivitetsrapport blankett
aj morgan grad school
forskningskommunikation göteborg
mba i sverige

Sekretess sätter krokben för rättvis skolpeng SvD

Finns det andra regler om sekretess i skolan som kommunen kan tillämpa? och om den sekretess och tystnadsplikt som ska bidra till att skydda de unga.


Price bitcoin
formogenheter

Unga med skyddade personuppgifter

Skolor som har en offentlig huvudman omfattas av offentlighetsprincipen och bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. För fristående skolor finns bestämmelser om tystnadsplikt i skollagen. Frågor om sekretess kan prövas av en domstol eller tillsynsmyndighet, till exempel Justitieombudsmannen. Sekretessreglerna ser tyvärr inte exakt likadana ut i friskolor och kommunala skolor.