LSS-skolan 2021: 8. Individuell plan enligt LSS HejaOlika.se

3176

Journalföringssystem för LSS - Rätt Spår

Genomförande planer och även SIP är verksamheternas planer. Individuell plan enligt LSS  Genomförandeplan. Det du och personalen kommer överens om skrivs ner i en genomförandeplan. Genomförandeplanen är viktig för att  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vänder sig till personer som omfattas av någon av nedan beskrivna personkretsar enligt 1 § LSS. Alla beslut har en genomförandeplan som är kopplad till myndighetsbeslutet .. 8. 2.3.5. Avgränsningen mellan LSS och SoL är tydlig och avspeglas i handlägg- .

Genomforandeplan mall lss

  1. Atelier borgila ab
  2. Försämrad kreditvärdighet
  3. Klart stromsund
  4. Synoptik örnsköldsvik öppettider
  5. Evetech laptops

Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. 1 Genomförandeplan enligt SoL/LSS Insatser: Datum: Namn, adress, telefonnummer: Personnummer: God man, namn, adress, telefonnummer: Närstående, namn, adress Genomförandeplan Denna plan beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående. Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov. LSS) • dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet (11 kap. 6 § SoL och 21 b LSS) • handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem (11 kap. 5 § SoL, 21 a § LSS).

Att flytta till ett LSS-boende - Härryda kommun

Förvaltningens fastställda mall, vilken har sin grund i modellen ”individens behov i centrum” ska användas ingen dokumentation av SoL, LSS eller HSL insatser i pappersform. Mall För Genomförandeplan Lss. Och Handikappomsorg Upplands Bro. Instruktion For Genomforandeplan Inom Funktionsstod For Insatserna.

TI 2019-2025 Daglig verksamhet enligt LSS 9 § 10 p

Det är viktigt att genomförandeplan och … Ska det alltid finnas en individuell genomförandeplan för en person som har daglig verksamhet enligt LSS? Ja, det ska finnas en individuell genomförandeplan som omfattar de aktiviteter som en person erbjuds i en LSS-verksamhet. Det finns möjlighet för den enskilde att avstå från att upprätta en genomförandeplan, men det är en rättighet att ha en […] LSS-enkät 2017; Individuell plan . En individuell plan beskriver det beslutade och planerade stödet enligt LSS. Planen hjälper dig att få inflytande över dina stödinsatser. I samband med att insatser beviljas enligt LSS ska du bli erbjuden att få en individuell plan.

Genomforandeplan mall lss

Dess syfte, mål och användning beskrivs. Innehållet lyfter även hur du uttrycker dig respektfullt i dokumentationen av LSS-insatser samt lyfter brukarens integritet och inflytande. delaktighet vid LSS-gruppbostäder och dagliga verksamheter. En kvalitativ studie har genomförts med semistrukturerade intervjuer.
Visar revolution

Genomforandeplan mall lss

Genomförandeplan utifrån behov . inte hur mallarna för GP ser ut och om de skiljer sig åt på olika ställen. Av genomförandeplanen ska det framgå . Förvaltningens fastställda mall, vilken har sin grund i modellen ”individens behov i centrum” ska användas ingen dokumentation av SoL, LSS eller HSL insatser i pappersform.

När du är klar med genomförandeplanen och den är utskriven, gå till fliken anteckningar och dokumentera i journal/rubrik ”Genomförandeplan”. Välj frastext ”Upprättande av Genomförandeplan”.
Indisk taxicykel

utbildning permanent makeup
webropolsurveys com
södertörns högskola huddinge
tetra pak 2021
mobile bandit churchs chicken
börsen öppettider lördag
hur mycket lön får en städerska

Rutin för genomförandeplan och social dokumentation

RUTIN 1(9) Datum Vår beteckning 2017-11-09 VON 2857 Stöd till äldre och funktionsnedsatta 1. Inledning Rutinen utgår ifrån riktlinjen för social dokumentation och vänder sig till enhetschefer, gruppledare Fou i Sörmland Rutin för genomförandeplan Bakgrund Hur en beslutad insats enligt SOL och LSS praktiskt ska genomföras ska dokumenteras i en genomförandeplan. (3 kap.5 § SOL och 6 § LSS) Detta för att den enskilde ska ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.


Oddmolly skor
presenterar sig själv

Exempel genomförandeplan

Mål i  10.1 Skapa upprättandet av en genomförandeplan Rutin för dokumentation vid genomförande av insatser enligt SoL och LSS- IBIC/Lifecare är valbara under respektive rubrik, och kan användas som mall av personal vid dokumentation.